skrifttyper

Plast injeksjon molding krymping

Krymping av plastsprøytestøping er en av egenskapene når materialtemperaturen drypper. Frekvensen av sprøytestøping er nødvendig for å bestemme de endelige dimensjonene på arbeidsstykket. Verdien indikerer mengden sammentrekning som et arbeidsemne viser etter at det er fjernet fra formen og deretter avkjølt ved 23 ° C i en periode på 48 timer.

Krymping bestemmes av følgende ligning:

S = (Lm-Lf) / Lf * 100%

hvor S er formkrympingshastigheten, Lr de endelige dimensjonene på arbeidsstykket (i eller mm), og Lm dimensjonene i formhulrommet (i eller mm). Type og klassifisering av plastmateriale har variabel krympingsverdi. Krympingen kan påvirkes av en rekke variabler slik som tykkelse på arbeidsstykkets kjølestyrke, injeksjon og oppholdstrykk. Tilsetningen av fyllstoffer og forsterkninger, for eksempel glassfiber eller mineralfyllstoff, kan redusere krympingen.

Krymping av plastprodukter etter bearbeiding er vanlig, men krystallinske og amorfe polymerer krymper forskjellig. Alle emner av plast krymper etter bearbeiding ganske enkelt som et resultat av komprimerbarhet og termisk sammentrekning når de avkjøles fra behandlingstemperaturen.

Amorfe materialer har lavere svinn. Når amorfe materialer avkjøles under avkjølingsfasen av sprøytestøpeprosessen, går de tilbake til en stiv avløper. Polymerkjedene som utgjør det amorfe materialet har ingen spesifikk orientering. Eksempler på amorfe materialer er polykarbonat, ABS og polystyren.

Krystalliserende materialer har et definert krystallinsk smeltepunkt. Polymerkjedene ordner seg i ordnet molekylær konfigurasjon. Disse ordnede områdene er krystaller som dannes når polymeren avkjøles fra smeltet tilstand. For semikrystallinske polymermaterialer, dannelse og økt pakking av molekylkjedene i disse krystallinske områdene. injeksjonsstøpingskrympingen for semikrystallinske materialer er høyere enn for amorfe materialer. Eksempler på krystallinske materialer er nylon, polypropylen og polyetylen. Lister opp et antall plastmaterialer, både amorfe og halvkrystallinske, og deres formkrymping.

Krymping for termoplast /%
materiale muggkrymping materiale  muggkrymping materiale muggkrymping
ABS 0,4-0,7 polykarbonat 0,5-0,7 PPO 0,5-0,7
Akryl 0,2-1,0 PC-ABS 0,5-0,7 polystyren 0,4-0,8
ABS-nylon 1.0-1.2 PC-PBT 0,8-1,0 Polysulfon 0,1-0,3
Acetal 2,0-3,5 PC-PET 0,8-1,0 PBT 1.7-2.3
Nylon 6 0,7-1,5 Polyetylen 1.0-3.0 KJÆLEDYR 1.7-2.3
Nylon 6,6 1.0-2.5 Polypropylen 0,8-3,0 TPO 1,2-1,6
PEI 0,5-0,7        

Den variable krympningseffekten betyr at prosesseringstoleranser oppnåelig for amorfe polymerer er langt bedre enn de for krystallinske polymerer, fordi krystallitter inneholder mer ordnet og bedre pakking av polymerkjedene, øker faseovergangen krymping betraktelig. Men med amorf plast er dette den eneste faktoren og beregnes enkelt.

For amorfe polymerer er krympingsverdiene ikke bare lave, men krymping er raskt. For en typisk amorf polymer som PMMA vil krympingen være i størrelsesorden 1-5 mm / m. Dette skyldes avkjøling fra omtrent 150 (temperaturen på smelten) til 23 ° C (romtemperatur) og kan relateres til koeffisienten for termisk ekspansjono.


Innleggstid: Sep-19-2020