Crate Mold

Crate Mold

Kasse former kan deles inn i forskjellige kategorier i henhold til deres materialer, former, mønstre, anvendelse og bruksvilkår:

I henhold til forskjellige produktmaterialer kan den deles inn i PE kasse form, PP cvurdere form, etc.;

I henhold til forskjellige produktformer kan den deles inn i Hollow kasse form, Engangskasse form, Sammenleggbar kasse form, etc.;

I henhold til forskjellige produktmønstre kan den deles inn i Glossy kasse form, Lær cvurdere form, Frostet cvurdere form, etc.;

I henhold til annen applikasjon kan den deles inn i Fruktkasse form, Grønnsakskasse formerSjømat kasse mold, etc.;

I henhold til forskjellige bruksscenarier kan den deles inn i Agricultural cvurdere form, Industriell kasse form, Omsetningsboksform, etc.

Heya Mold fokuserer på produksjon og utvikling av kasseformer, og tar hensyn til valg og plassering av kasseformstål, kjølesystem, skillelinje, veggtykkelse, utlufting, etc. Velkommen til å kontakte oss for flere detaljer.